4.1. Teikuma shēmu veidošana


  1. (Alfrēds Dziļums "Saplēstā krūze")
  2. (Ķīmija 11.klasei)

Doties atpakaļ uz sākuma lapu